miércoles, 21 de abril de 2010

Construcció d'instruments musicals

Aci teniu uns links per a poder fer instruments en la vostra casa.


A veure qui em porte un a classe!!!!